Vyhľadávanie

V ponuke je 25 nehnuteľností.
 O nás

Realitná kancelária ViNi real s.r.o., Vám ponúka služby od roku 2005. Našou snahou je plne vyhovieť zákazníkom a poskytnúť kvalitné a profesionálne služby v rámci všetkých aktivít a činností spojené:

 • so sprostredkovaním predaja nehnuteľností
 • so sprostredkovaním prenájmu nehnuteľností
 • so sprostredkovaním právnej činnosti v oblasti realít
 • so sprostredkovním vybavovania územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • pri vyporiadaní BSM
 • pri vyporiadaní podielového vlastníctva a spoluvlastníctva
 • pri dedičských konaniach

Spoločnosť pracuje so svojimi klientmi, či už sú to predávajúci alebo kupujúci systémom full-servis, to znamená, že pre potencionálneho predávajúceho alebo kupujúceho je zaistený kompletný balík služieb.

Pokiaľ sa vlastník nehnuteľnosti rozhodne ponúknuť svoju nehnuteľnosť na predaj prostredníctvom našej spoločnosti, je mu poskytnuté umiestnenie v inzercii (noviny/web) bezplatne a to aj za predpokladu, že svoju ponuku stiahne. Predávajúci ma pritom možnosť využiť aj našu pravidelne aktualizovanú databázu dopytov nehnuteľností. Prebratie nehnuteľnosti do ponuky našej spoločnosti je bezplatné.

Pre kupujúcich poskytujeme službu aktívneho vyhľadávania nehnuteľnosti na základe ich požiadaviek a bližšej špecifikácie.

Spolupráca s našou kanceláriou prebieha na základe zmluvného vzťahu.

Pri svojej práci kladieme dôraz na vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov založených na profesionálnom prístupe.

Zabezpečujeme pre Vás denne a ochotne:

 • bezplatné poradenstvo v oblasti nehnuteľností 
 • bezplatnú inzerciu nehnuteľností
 • výpisy z listov vlastníctva a kópie z katastrálnych máp
 • sprostredkovanie vypracovania znaleckých posudkov
 • sprostredkovanie vypracovania geometrických plánov
 • sprostredkovanie hypotekárnych úverov
 • sprostredkovanie vypracovania kúpnych, zámenných, darovacích a iných typov zmlúv
 • sprostredkovanie vypracovania návrhov na vklad do katastra nehnuteľností 
 • sprostredkovanie právneho poradenstva
 • prepis služieb spojených s vlastníctvom nehnuteľností (elek. energia, plyn, komunálny odpad, zmluva o výkone správy)
 • nahlásenie zmeny vlastníka nehnuteľností u správcu dane
 • sprostredkovanie poistenia nehnuteľností